آئین نامه ها

1391/5/28 0:0
آیین نامه اساتید...

آئین نامه اجرائی محاسبه امتیازات پژوهشی

آئین نامه استاد راهنما

آیین نامه ارتقا اعضا هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی-پژوهشی

 آیین نامه استخدامی و مقررات اداری اعضا هیئت علمی

کلمات کلیدی:
اساتید     آیین.نامه     هیئت.علمی        
تعداد بازدید:   ۲۹۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >