منابع و مراجع درس  فرآیند آموزش به بیمار  توسط  دکتر مريم رواني پور  
   اسلایدها و منابع آموزشی درس  فرآیند آموزش به بیمار  توسط  دکتر مريم رواني پور  


1
ردیفعنوانحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس فرآیند آموزش به بیمار 62/50 kB دانلود
2 طرح درس فرایند اموزش به بیمار دکتر یزدانخواه 84/00 kB دانلود
3 طرح درس قلب خانم غلامی 78/00 kB دانلود
1

< >