منابع و مراجع درس  روش تحقیق،آشنایی بامنابع وسایل و ابزار تحقیق  توسط  دکتر فائزه جهان پور  
   اسلایدها و منابع آموزشی درس  روش تحقیق،آشنایی بامنابع وسایل و ابزار تحقیق  توسط  دکتر فائزه جهان پور  


1
ردیفعنوانحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 روش تحقیق، و ... 82/50 kB دانلود
2 طرح درس روش تحقیق 82/50 kB دانلود
3 طرح درس روش تحقیق دکتر جهان پور نیمسال اول 99-98 85/50 kB دانلود
1

< >