برگزاری ژورنال کلاب توسط دانشجویان مامایی

16 اسفند 1395
ژورنال کلاب مورخ 1395/12/11 در محل ...

 

 ژورنال کلاب در سالن اجتماعات مجتمع اندیشه در مورخ1395/12/11 ساعت 12:30 با موضوعات ذیل برگزار گردید.

 

موضوع اول:  تست های جدید غربالگری های سه ماهه اول و دوم بارداری

ارائه دهنده: خانم ارشدی

ترم 8 پیوسته مامایی

استاد راهنما: سرکار خانم طاهره غریبی

 

موضوع دوم: خونریزی های بعد از زایمان و استفاده از بالن بکری

ارائه دهنده: خانم مردانی مجد

ترم 3 ناپیوسته مامایی

استاد راهنما: سرکار خانم صدیقه افراسیابی

 

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.