برپایی بیمارستان صحرایی در شهرستان گناوه (روستای محمدصالحی)

24 بهمن 1395
دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی با همکاری بسیج جامعه پزشکی ...

 

دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی با همکاری بسیج جامعه پزشکی در طرح بیمارستان صحرایی گناوه در تاریخ 1395/10/29 شرکت نموده و علاوه بر ارائه مراقبت های بالینی، در مورد پیشگیری از دیابت و سرطان آموزش های لازم  به مراجعین ارائه نمودند.

در پایان نیز بروشورهای آموزشی در رابطه با پیشگیری از دیابت بین مراجعین توزیع شد.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.