پرستاری.مامایی


17 خرداد 1396
برگزاری سمینار دو روزه مراقبت طبی، پرستاری و مامایی در دیابت
سمینار دو روزه مراقبت طبی، پرستاری و مامایی در دیابت در ...

 

17 ارديبهشت 1396
برپایی ایستگاه سلامت ویژه روز جهانی ماما
بمناسبت روز جهانی ماما غرفه سلامت در دو ایستگاه توسط دانشکده پرستاری و مامایی در شهر بوشهر برپا گردید که ...

 

24 بهمن 1395
تبریک به پرستار نمونه دانشکده
طی مراسمی از پرستار نمونه دانشکده سرکارخانم ...

 

29 آذر 1394
معرفی دانشجویان نمونه (نفرات اول تا سوم دانشکده)

 

25 آذر 1394
برتر شدن وب سایت دانشکده
به مناسبت هفته پژوهش و فنآوری مراسم تقدیر از .........

 

25 آذر 1394
کارگاه اعتیاد ویژه دانشجویان پرستاری و مامایی
کارگاه اعتیاد ویژه دانشجویان پرستاری و مامایی در ...

 
 
 
< >