ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

مامایی (ناپیوسته)

مقطع: لیسانس
 

کارشناسی ناپیوسته مامایی
  فهرست دروس   مامایی (ناپیوسته)

  بارداری و زایمان1
  اپیدمیولوژی (ناپیوسته مامایی)
  بارداری و زایمان3
  بهداشت مادر و کودک و باروری
  بهداشت مادر و کودک و باروری
  بیحسی و بیهوشی (مامائی ناپیوسته)
  فیزیولوژی (مامایی ناپیوسته)
  داروشناسی 2
  آمارحیاتی و روش تحقیق
  روانپزشکی در مامایی
  بارداری زایمان 2
  سایر موضوعات آموزشی
  زبان تخصصی (ناپیوسته)
  بیماری های داخلی جراحی 1 (مامائی ناپیوسته)
  بیماری های زنان
  بیماری های داخلی جراحی 2 (مامائی ناپیوسته)
  اختلال عملکرد جنسی
  مدیریت و ارتقاء کیفیت در بهداشت
  آناتومی (ناپیوسته)
  طرح درس بالین (کارآموزی و کارورزی)
  ایمنولوژی ـ مامایی ناپیوسته
  نوزادان
  آمارحیاتی و روش تحقیق
  ژنتیک
  آسیب شناسی عمومی و اختصاصی (مامائی ناپیوسته)
  ایمونولوژی
تعداد بازدید:   ۱۴۴
< >