ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۵۶


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس مبحث آی سی یو پرستاری ویژه محمدرضا يزدانخواه فرد 77/50 kB دانلود
2 طرح درس پرستاری ویژه دکتر یزدانخواه محمدرضا يزدانخواه فرد 89/00 kB دانلود
3 طرح درس خانم موسوی نیمسال دوم 98-99 سیده مریم موسوی نسب 81/00 kB دانلود
1
      
< >