ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.اختلالات روانی بزرگسال و مراقبت های روانپرستاری

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1
 تعداد بازدید:   ۴۸


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 جزوه مراقبت های پرستاری روانی دکتر مسعود بحريني 516/50 kB دانلود
2 اسکیزوفرنیا دکتر مسعود بحريني 2/86 MB دانلود
3 طرح درس اخ روانی بزرگسال ارشد روانپرستاری نیمسال 2/1395 دکتر مسعود بحريني 135/00 kB دانلود
1
      
< >