ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.مفاهیم پایه پرستاری

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس مفاهیم پایه پرستاری فاطمه حاجي نژاد 42/17 kB دانلود
2 طرح درس مفاهیم پایه شريف شريفي 22/39 kB دانلود
3 طرح دوره مفاهیم پایه پرستاری فاطمه حاجي نژاد 34/67 kB دانلود
4 طرح درس مفاهیم پرستاری ( شوک و سرطان) شريف شريفي 22/70 kB دانلود
5 طرح درس مفاهیم پایه پرستاری نیمسال دوم 97 فاطمه حاجي نژاد 32/44 kB دانلود
1
      
< >