ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.مداخلات روانپرستاری فردی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۷۹


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس مداخلات روانپرستاری فردی ارشد روانپرستاری دکتر مسعود بحريني 84/50 kB دانلود
2 رفتار درمانی دکتر مسعود بحريني 76/58 kB دانلود
3 شناخت درمانی دکتر مسعود بحريني 139/22 kB دانلود
4 طرح درس مداخلات روانپرستاری فردی نیمسال 2/1395 دکتر مسعود بحريني 83/50 kB دانلود
1
      
< >