ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.پرستاری بزرگسالان و سالمندان (3)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 4
 تعداد بازدید:   ۲۶


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 پرستاری بزرگسال و سالمند 3 فاطمه حاجي نژاد 24/16 kB دانلود
2 فایل کامل تئوری هماتولوژی(بزرگسالان سالمندان 3) سحر غلامی 169/66 kB دانلود
3 طرح درس پرستاری بزرگسالان و سالمندان (3) شريف شريفي 23/51 kB دانلود
4 پرستاری بزرگسالان و سالمندان 3 (مبحث پوست نیم سال اول 97-98) دکتر شهناز پولادي 3/51 MB دانلود
5 پرستاری بزرگسالان و سالمندان 3 (مبحث سوختگی نیم سال اول 97-98) دکتر شهناز پولادي 5/34 MB دانلود
6 مبحث گوش دکتر شهناز پولادي 478/00 kB دانلود
7 طرح درس پرستاری بزرگسالان و سالمندان 3 دکتر شهناز پولادي 121/00 kB دانلود
1
      
< >