ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.داروشناسی اختصاصی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1.5
 تعداد بازدید:   ۳۷۴


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس سایکوفارماکولوژی ارشد روانپرستاری دکتر مسعود بحريني 91.00 kB دانلود
2 Dosage forms and calculations دکتر ساسان زائری 527.00 kB دانلود
3 Cardiovascular Drugs (HTN and coagulation) دکتر ساسان زائری 138.09 kB دانلود
4 Cardiovascular Drugs (AntiAngina Drugs) دکتر ساسان زائری 123.96 kB دانلود
5 Cardiovascular Drugs (Dyslipidemia and CHF) دکتر ساسان زائری 133.48 kB دانلود
6 I and II AntiDiabetic Drugs دکتر ساسان زائری 225.06 kB دانلود
7 Drugs Used in Asthma دکتر ساسان زائری 439.30 kB دانلود
8 Thyroid and Antithyroid Drugs دکتر ساسان زائری 125.03 kB دانلود
9 Antibiotics 1 دکتر ساسان زائری 154.76 kB دانلود
10 Antibiotics 2 دکتر ساسان زائری 283.52 kB دانلود
11 Antibiotics 3 دکتر ساسان زائری 137.20 kB دانلود
12 GI drugs دکتر ساسان زائری 137.59 kB دانلود
13 طرح درس فارماکولوژی ارشد پرستاری دکتر ساسان زائری 89.26 kB دانلود
1
      
< >