ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.پرستاری از بیماری های حاد

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۲۷۰


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 مبحث تنفس 1 دکتر شهناز پولادي 3.73 MB دانلود
2 مبحث تنفس 2 دکتر شهناز پولادي 3.06 MB دانلود
3 طرح درس پرستاری از بیماریهای حاد مبحث تنفس (دکتر پولادی) دکتر شهناز پولادي 84.00 kB دانلود
1
      
< >