ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.مدیریت پرستاری بالینی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1/5
 تعداد بازدید:   ۶۶


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس مدیریت پرستاری کلیه رشته های ارشد پرستاری دکتر مسعود بحريني 85/50 kB دانلود
2 طرح دوره (Course plan) مدیریت پرستاری ارشد همه رشته ها دکتر مسعود بحريني 28/37 kB دانلود
1
      
< >