ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.مدیریت خدمات پرستاری

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1/5
 تعداد بازدید:   ۱۱۸


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح دوره (Course plan) مدیریت پرستاری ارشد همه رشته ها دکتر مسعود بحريني 28/37 kB دانلود
2 نظریه ها و مبانی مدیریت دکتر مسعود بحريني 574/00 kB دانلود
3 مفاهیم مدیریت دکتر مسعود بحريني 160/59 kB دانلود
4 طرح دوره درس مدیریت مقطع ارشد پرستاری نیمسال 2/1395 کلیه رشته ها دکتر مسعود بحريني 81/00 kB دانلود
5 طرح درس مدیریت پرستاری ارشد نیمسال 2/1395 دکتر مسعود بحريني 94/00 kB دانلود
6 طرح درس مدیریت ارشد پرستاری نیم سال دوم 96-97 دکتر شهناز پولادي 27/88 kB دانلود
1
      
< >