ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.مدیریت خدمات پرستاری

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1.5
 تعداد بازدید:   ۳۸۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح دوره (Course plan) مدیریت پرستاری ارشد همه رشته ها مسعود بحريني 28.37 kB دانلود
2 نظریه ها و مبانی مدیریت مسعود بحريني 574.00 kB دانلود
3 مفاهیم مدیریت مسعود بحريني 160.59 kB دانلود
4 طرح درس مدیریت پرستاری (کارشناسی ارشد پرستاری) شهناز پولادي 92.00 kB دانلود
5 طرح درس مدیریت پرستاری (کارشناسی ارشد پرستاری) شهناز پولادي 92.00 kB دانلود
6 طرح دوره درس مدیریت مقطع ارشد پرستاری نیمسال 2/1395 کلیه رشته ها مسعود بحريني 81.00 kB دانلود
7 طرح درس مدیریت پرستاری ارشد نیمسال 2/1395 مسعود بحريني 94.50 kB دانلود
1
      
< >