ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.پرستاری بزرگسالان و سالمندان (2)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۴۶۵


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 مبحث بیماری های زنان دکتر شهناز پولادي 2/93 MB دانلود
2 مبحث بیماری های پستان دکتر شهناز پولادي 985/00 kB دانلود
3 طرح درس بزرگسالان سالمندان 2(قلب و عروق) سحر غلامی 95/50 kB دانلود
4 طرح دوره بزرگسالان سالمندان 2 سحر غلامی 23/26 kB دانلود
5 مبحث تنفس جلسه دوم و سوم دکتر شهناز پولادي 4/37 MB دانلود
6 مبحث تنفس جلسه چهارم دکتر شهناز پولادي 3/73 MB دانلود
7 مبحث تنفس جلسه پنجم دکتر شهناز پولادي 3/06 MB دانلود
8 جلسه اول قلب و عروق سحر غلامی 2/77 MB دانلود
9 جلسه دوم قلب و عروق سحر غلامی 2/50 MB دانلود
10 جلسه سوم قلب و عروق سحر غلامی 3/28 MB دانلود
11 جلسه چهارم قلب و عروق سحر غلامی 2/64 MB دانلود
12 جلسه پنجم قلب و عروق سحر غلامی 2/42 MB دانلود
13 پرستاری بزرگسالان 2 شريف شريفي 23/77 kB دانلود
14 طرح درس پرستاری بزرگسالان و سالمندان 2 نیم سال دوم 96-97 دکتر شهناز پولادي 29/88 kB دانلود
15 جلسه ششم مبحث قلب و عروق سحر غلامی 2/40 MB دانلود
16 جلسه هفتم مبحث قلب و عروق سحر غلامی 2/21 MB دانلود
17 مبحث تنفس جلسه اول دکتر شهناز پولادي 720/16 kB دانلود
18 مبحث تنفس جلسه ششم دکتر شهناز پولادي 911/50 kB دانلود
19 مبحث تنفس جلسه هفتم دکتر شهناز پولادي 920/50 kB دانلود
20 مبحث تنفس جلسه هشتم دکتر شهناز پولادي 2/45 MB دانلود
21 فایل کامل مبحث قلب و عروق سحر غلامی 1/89 MB دانلود
22 طرح درس پرستاری و بزرگسالان 2 نیم سال دوم 99-98 دکتر شهناز پولادي 24/39 kB دانلود
23 طرح در س خانم موسوی نیمسال دوم 98-99 دکتر شهناز پولادي 93/00 kB دانلود
1
      
< >