ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.آمار و روش تحقیق پیشرفته

نوع درس: عمومی
تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۱۵۳


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس روش تحقیق پیشرفته دکتر مسعود بحريني 55/00 kB دانلود
2 اسلاید مبانی روش تحقیق دکتر مسعود بحريني 900/50 kB دانلود
3 طرح دوره درس آمار و روش تحقیق پیشرفته دکتر شهناز پولادي 30/37 kB دانلود
4 فرم توخالی پروپوزال دکتر مسعود بحريني 2/37 MB دانلود
5 نمونه پروپوزال دکتر مسعود بحريني 425/00 kB دانلود
6 مروری بر متون دکتر مسعود بحريني 435/50 kB دانلود
7 مقدمات پژوهش دکتر مسعود بحريني 989/50 kB دانلود
8 چلسه اول روش تحقیق پیشرفته ارشد پرستاری دکتر شهناز پولادي 3/74 MB دانلود
9 چلسه دوم روش تحقیق پیشرفته ارشد پرستاری دکتر شهناز پولادي 393/12 kB دانلود
10 جلسه سوم روش تحقیق دکتر شهناز پولادي 615/50 kB دانلود
11 طرح درس روش تحقیق دکتر شهناز پولادي 94/50 kB دانلود
12 طرح درس روش تحقیق دکتر مسعود بحريني 55/00 kB دانلود
13 روش تحقیق دکتر فائزه جهان پور 93/00 kB دانلود
14 تحقیق ارشد دکتر فائزه جهان پور 93/00 kB دانلود
15 طرح درس روش تحقیق 97 دکتر مسعود بحريني 56/50 kB دانلود
1
      
< >