ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.آمار و روش تحقیق پیشرفته

نوع درس: عمومی
تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۱۰۰۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس روش تحقیق پیشرفته دکتر مسعود بحريني 55.00 kB دانلود
2 اسلاید مبانی روش تحقیق دکتر مسعود بحريني 900.50 kB دانلود
3 طرح دوره درس آمار و روش تحقیق پیشرفته دکتر شهناز پولادي 30.37 kB دانلود
4 فرم توخالی پروپوزال دکتر مسعود بحريني 2.37 MB دانلود
5 نمونه پروپوزال دکتر مسعود بحريني 425.00 kB دانلود
6 مروری بر متون دکتر مسعود بحريني 435.50 kB دانلود
7 مقدمات پژوهش دکتر مسعود بحريني 989.50 kB دانلود
8 چلسه اول روش تحقیق پیشرفته ارشد پرستاری دکتر شهناز پولادي 3.74 MB دانلود
9 چلسه دوم روش تحقیق پیشرفته ارشد پرستاری دکتر شهناز پولادي 393.12 kB دانلود
10 جلسه سوم روش تحقیق دکتر شهناز پولادي 615.50 kB دانلود
11 طرح درس روش تحقیق دکتر شهناز پولادي 94.50 kB دانلود
12 طرح درس روش تحقیق دکتر مسعود بحريني 55.00 kB دانلود
13 روش تحقیق دکتر فائزه جهان پور 93.00 kB دانلود
14 تحقیق ارشد دکتر فائزه جهان پور 93.00 kB دانلود
1
      
< >