ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.اصول و مهارت های پرستاری

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2/5
 تعداد بازدید:   ۵۱۵


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 اصول و فنون پرستاری فرخنده مهبودي 1/09 MB دانلود
2 اصطلاحات فن فرخنده مهبودي 18/67 kB دانلود
3 علایم حیاتی و اکسیژن درمانی فرخنده مهبودي 3/41 MB دانلود
4 فرآیند پرستاری فرخنده مهبودي 590/00 kB دانلود
5 جدول زمانبندی ارائه کلاس فرخنده مهبودي 15/85 kB دانلود
6 اکسیژن درمانی فرخنده مهبودي 7/03 MB دانلود
7 اصول و مهارت های پرستاری فاطمه حاجي نژاد 31/01 kB دانلود
8 اصول و فنون پرستاری فرخنده مهبودي 85/50 kB دانلود
1
      
< >