ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.نظریه ها، الگوهای روانپرستاری و کاربرد آنها

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۳۹۰


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس نظریه ها و الگوهای روانپرستاری دکتر مسعود بحريني 86.50 kB دانلود
2 نظریه های روانشناختی پیاژه، فروید و اریکسون دکتر مسعود بحريني 1.07 MB دانلود
1
      
< >