ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.اخلاق، حقوق و قانون در روانپرستاری

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1/5
 تعداد بازدید:   ۲۶


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس اخلاق حقوق و قانون در روانپرستاری دکتر مسعود بحريني 83/50 kB دانلود
2 طرح درس اخلاق در روانپرستاری دکتر مسعود بحريني 59/50 kB دانلود
3 طرح درس اخلاق و قانون در روانپرستاری دکتر مسعود بحريني 57/50 kB دانلود
1
      
< >