ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.فوریت های روانپرستاری

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1
 تعداد بازدید:   ۴۰


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس فوریتهای روانپرستاری دکتر مسعود بحريني 62/00 kB دانلود
2 suicide دکتر مسعود بحريني 558/50 kB دانلود
3 psychiatric emergency دکتر مسعود بحريني 7/43 MB دانلود
4 طرح درس فوریت های روانپرستاری دکتر مسعود بحريني 62/00 kB دانلود
5 طرح درس فوریت ها 97 دکتر مسعود بحريني 62/00 kB دانلود
1
      
< >