ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.پرستاری اعتیاد

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1
 تعداد بازدید:   ۵۸


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس پرستاری اعتیاد دکتر مسعود بحريني 59/50 kB دانلود
2 الکلیزم سوء مصرف وابستگی و ترک دکتر مسعود بحريني 1/13 MB دانلود
3 راهنمای مداخله درمانی مراقبتی الکلیزم دکتر مسعود بحريني 1/57 MB دانلود
4 Alcohol use abuse and dependence دکتر مسعود بحريني 1/24 MB دانلود
5 طرح درس پرستاری اعتیاد دکتر مسعود بحريني 63/00 kB دانلود
6 طرح درس پرستاری اعتیاد 97 دکتر مسعود بحريني 63/00 kB دانلود
1
      
< >