ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.اختلالات روانی سالمندان و مراقبت های روانپرستاری

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1/5
 تعداد بازدید:   ۷۲


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس اختلالات روانی سالمندان و مداخلات پرستاری دکتر مسعود بحريني 82/50 kB دانلود
1
      
< >