ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.طب مکمل، طب جایگزین و نقش پرستار

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1/5
 تعداد بازدید:   ۹۳


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 جلسه اول طب سنتی دکتر شهناز پولادي 73/10 kB دانلود
2 جلسه دوم طب سنتی دکتر شهناز پولادي 2/35 MB دانلود
3 جلسه سوم طب سنتی دکتر شهناز پولادي 84/08 kB دانلود
4 جلسه چهارم طب سنتی دکتر شهناز پولادي 2/59 MB دانلود
5 جلسه پنجم طب سنتی دکتر شهناز پولادي 93/52 kB دانلود
6 جلسه ششم طب سنتی دکتر شهناز پولادي 2/39 MB دانلود
7 جلسه هفتم طب سنتی دکتر شهناز پولادي 59/70 kB دانلود
8 طرح درس طب مکمل و جایگزین نیم سال دوم 96-97 دکتر شهناز پولادي 27/90 kB دانلود
9 طرح درس طب مکمل نیم سال دوم 97-98 دکتر شهناز پولادي 25/08 kB دانلود
10 طب مکمل جلسه اول نیم سال دوم 97-98 دکتر شهناز پولادي 59/73 kB دانلود
11 جلسه سوم و چهارم طب مکمل نیم سال دوم 97-98 دکتر شهناز پولادي 2/39 MB دانلود
12 طرح درس طب مکمل و جایگزین دکتر شهناز پولادي 25/14 kB دانلود
1
      
< >