ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.طب مکمل، طب جایگزین و نقش پرستار

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1/5
 تعداد بازدید:   ۲۶


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس طب مکمل و جایگزین دکتر شهناز پولادي 103/00 kB دانلود
2 جلسه اول طب سنتی دکتر شهناز پولادي 73/10 kB دانلود
3 جلسه دوم طب سنتی دکتر شهناز پولادي 2/35 MB دانلود
4 جلسه سوم طب سنتی دکتر شهناز پولادي 84/08 kB دانلود
5 جلسه چهارم طب سنتی دکتر شهناز پولادي 2/59 MB دانلود
6 جلسه پنجم طب سنتی دکتر شهناز پولادي 93/52 kB دانلود
7 جلسه ششم طب سنتی دکتر شهناز پولادي 2/39 MB دانلود
8 جلسه هفتم طب سنتی دکتر شهناز پولادي 59/70 kB دانلود
9 طرح درس طب مکمل و جایگزین دکتر شهناز پولادي 103/00 kB دانلود
1
      
< >