ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.طب مکمل، طب جایگزین و نقش پرستار

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1.5
 تعداد بازدید:   ۵۴۹


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس طب مکمل و جایگزین دکتر شهناز پولادي 103.00 kB دانلود
2 جلسه اول طب سنتی دکتر شهناز پولادي 73.10 kB دانلود
3 جلسه دوم طب سنتی دکتر شهناز پولادي 2.35 MB دانلود
4 جلسه سوم طب سنتی دکتر شهناز پولادي 84.08 kB دانلود
5 جلسه چهارم طب سنتی دکتر شهناز پولادي 2.59 MB دانلود
6 جلسه پنجم طب سنتی دکتر شهناز پولادي 93.52 kB دانلود
7 جلسه ششم طب سنتی دکتر شهناز پولادي 2.39 MB دانلود
8 جلسه هفتم طب سنتی دکتر شهناز پولادي 59.70 kB دانلود
9 طرح درس طب مکمل و جایگزین دکتر شهناز پولادي 103.00 kB دانلود
1
      
< >