ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری های شایع در ایران

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1
 تعداد بازدید:   ۴


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 جدول زمان بندی دکتر سودابه محمدی 103/79 kB دانلود
2 تعریف و کاربردهای اپیدمیولوژی دکتر سودابه محمدی 164/33 kB دانلود
3 مفاهیم اپیدمیولوژی دکتر سودابه محمدی 534/12 kB دانلود
4 سلامت و بیماری دکتر سودابه محمدی 80/18 kB دانلود
5 پیش‌‌آگهی دکتر سودابه محمدی 596/43 kB دانلود
6 سطوح پیشگیری دکتر سودابه محمدی 483/11 kB دانلود
7 سطوح پیشگیری دکتر سودابه محمدی 291/19 kB دانلود
8 نقش عوامل مختلف در ایجاد بیماری دکتر سودابه محمدی 843/02 kB دانلود
9 روش‌های انتقال بیماری دکتر سودابه محمدی 89/67 kB دانلود
10 شاخص‌های بهداشتی دکتر سودابه محمدی 692/05 kB دانلود
11 غربالگری دکتر سودابه محمدی 457/86 kB دانلود
12 انواع مطالعات دکتر سودابه محمدی 563/19 kB دانلود
13 انواع اپیدمی، کنترل اپیدمی دکتر سودابه محمدی 467/41 kB دانلود
14 جنبه‌های اپیدمیولوژیک برخی بیماری‌های واگیردار2 دکتر سودابه محمدی 488/16 kB دانلود
15 جنبه‌های اپیدمیولوژیک برخی بیماری‌های واگیردار 1 دکتر سودابه محمدی 182/61 kB دانلود
16 جنبه‌های اپیدمیولوژیک برخی شرایط و بیماری‌های غیر واگیر دکتر سودابه محمدی 693/82 kB دانلود
17 طرح درس سال 98-97 دکتر سودابه محمدی 81/50 kB دانلود
1
      
< >