ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.آشنایی با روش های آموزشی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۴۵


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 آشنایی با روش های آموزشی دکتر فائزه جهان پور 71/00 kB دانلود
2 آشنایی با روشهای آموزشی شرافت اكابريان ----
3 آشنایی با روشهای آموزشی شرافت اكابريان 53/50 kB دانلود
4 طرح درس آشنایی با روش های آموزشی دکتر مريم رواني پور 77/50 kB دانلود
5 طرح درس آشنایی با روش های آموزشی دکتر فائزه جهان پور 76/50 kB دانلود
1
      
< >