ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.سایر موضوعات آموزشی


 تعداد بازدید:   ۱۴۱۰


فهرست منابع آموزشی درس  

1 2
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 اختلال اضطرابی دکتر بیگدلی طيبه غريبي 2.36 MB دانلود
2 اختلالات خلقی ـ دکتر بیگدلی طيبه غريبي 1.36 MB دانلود
3 Schizophrenia (2) ـ دکتر بیگدلی طيبه غريبي 1.85 MB دانلود
4 علایم شناسی و شرح حال روا نپزشکی ـ دکتر بیگدلی طيبه غريبي 3.04 MB دانلود
5 personality disorder 4 ـ دکتر بیگدلی طيبه غريبي 1.55 MB دانلود
6 زنان ـ دکتر بیگدلی طيبه غريبي 1.51 MB دانلود
7 روان دکتر بیگدلی کودکان طيبه غريبي 600.47 kB دانلود
8 آناتومی دستگاه تناسلی ـ مربوط به تدریس خانم مالچی طيبه غريبي 21.83 MB دانلود
9 بلوغ ـ مربوط به تدریس خانم مالچی طيبه غريبي 559.69 kB دانلود
10 فیزیولوژی قاعدگی ـ مربوط به تدریس خانم مالچی طيبه غريبي 11.72 MB دانلود
11 کتاب شیمی درمانی فرخنده مهبودي 7.36 MB دانلود
12 دیکشنری پرستاری فرخنده مهبودي 11.64 MB دانلود
13 فایل مربوط به خانم مالچی طيبه غريبي 94.54 kB دانلود
14 مدیریت و ارتقاء کیفیت دکتر راضيه باقرزاده 80.00 kB دانلود
15 مبحث پوست دکتر شهناز پولادي 2.45 MB دانلود
16 طرح درس مدیریت پرستاری (کارشناسی ارشد پرستاری) دکتر شهناز پولادي 95.00 kB دانلود
17 طرح درس مدیریت پرستاری(کارشناسی) دکتر شهناز پولادي 89.50 kB دانلود
18 داروهای وریدی فرخنده مهبودي 1.81 MB دانلود
19 روش تحقیق در پرستاری فرخنده مهبودي 1.97 MB دانلود
20 فرم ارزشیابی کارآموزی اورژانس دکتر شهناز پولادي 13.23 kB دانلود
21 CPR 2010 محمدرضا يزدانخواه فرد 1.28 MB دانلود
22 چک لیست مقالات تحقیقی-محمدرضا یزدانخواه فرد محمدرضا يزدانخواه فرد 213.08 kB دانلود
23 دکتر سیدیان1 طيبه غريبي 983.63 kB دانلود
24 دکتر سیدیان2 طيبه غريبي 521.06 kB دانلود
25 دکتر سیدیان3 طيبه غريبي 1.44 MB دانلود
26 دکتر سیدیان4 طيبه غريبي 111.00 kB دانلود
27 دکترسیدیان5 طيبه غريبي 1.05 MB دانلود
28 دکتر سیدیان6 طيبه غريبي 273.43 kB دانلود
29 دکتر سیدیان7 طيبه غريبي 825.50 kB دانلود
30 دکتر سیدیان 8 طيبه غريبي 121.00 kB دانلود
1 2
      
< >