ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.سایر موضوعات آموزشی


 تعداد بازدید:   ۱۳۶۲


فهرست منابع آموزشی درس  

1 2
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 اختلال اضطرابی دکتر بیگدلی طيبه غريبي 2.36 MB دانلود
2 اختلالات خلقی ـ دکتر بیگدلی طيبه غريبي 1.36 MB دانلود
3 Schizophrenia (2) ـ دکتر بیگدلی طيبه غريبي 1.85 MB دانلود
4 علایم شناسی و شرح حال روا نپزشکی ـ دکتر بیگدلی طيبه غريبي 3.04 MB دانلود
5 personality disorder 4 ـ دکتر بیگدلی طيبه غريبي 1.55 MB دانلود
6 زنان ـ دکتر بیگدلی طيبه غريبي 1.51 MB دانلود
7 روان دکتر بیگدلی کودکان طيبه غريبي 600.47 kB دانلود
8 آناتومی دستگاه تناسلی ـ مربوط به تدریس خانم مالچی طيبه غريبي 21.83 MB دانلود
9 بلوغ ـ مربوط به تدریس خانم مالچی طيبه غريبي 559.69 kB دانلود
10 فیزیولوژی قاعدگی ـ مربوط به تدریس خانم مالچی طيبه غريبي 11.72 MB دانلود
11 کتاب شیمی درمانی فرخنده مهبودي 7.36 MB دانلود
12 دیکشنری پرستاری فرخنده مهبودي 11.64 MB دانلود
13 فایل مربوط به خانم مالچی طيبه غريبي 94.54 kB دانلود
14 مدیریت و ارتقاء کیفیت راضيه باقرزاده 80.00 kB دانلود
15 مبحث پوست شهناز پولادي 2.45 MB دانلود
16 طرح درس مدیریت پرستاری (کارشناسی ارشد پرستاری) شهناز پولادي 95.00 kB دانلود
17 طرح درس مدیریت پرستاری(کارشناسی) شهناز پولادي 89.50 kB دانلود
18 طرح درس پرستاری بهداشت محیط نیمسال اول 95 اعظم حسين نژاد 89.00 kB دانلود
19 داروهای وریدی فرخنده مهبودي 1.81 MB دانلود
20 روش تحقیق در پرستاری فرخنده مهبودي 1.97 MB دانلود
21 CPR 2010 محمدرضا يزدانخواه فرد 1.28 MB دانلود
22 چک لیست مقالات تحقیقی-محمدرضا یزدانخواه فرد محمدرضا يزدانخواه فرد 213.08 kB دانلود
23 دکتر سیدیان1 طيبه غريبي 983.63 kB دانلود
24 دکتر سیدیان2 طيبه غريبي 521.06 kB دانلود
25 دکتر سیدیان3 طيبه غريبي 1.44 MB دانلود
26 دکتر سیدیان4 طيبه غريبي 111.00 kB دانلود
27 دکترسیدیان5 طيبه غريبي 1.05 MB دانلود
28 دکتر سیدیان6 طيبه غريبي 273.43 kB دانلود
29 دکتر سیدیان7 طيبه غريبي 825.50 kB دانلود
30 دکتر سیدیان 8 طيبه غريبي 121.00 kB دانلود
1 2
      
< >