ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.داروشناسی 2

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 1
 تعداد بازدید:   ۶۰۶


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 Infection رامين سيديان 1.44 MB دانلود
2 Preeclampsia رامين سيديان 273.43 kB دانلود
3 Pain رامين سيديان 894.00 kB دانلود
4 Shock رامين سيديان 825.50 kB دانلود
5 Endocrinology رامين سيديان 983.63 kB دانلود
6 Oxytocin رامين سيديان 157.14 kB دانلود
7 Tocolytics رامين سيديان 289.67 kB دانلود
8 Pediatrics and Geriatrics رامين سيديان 1.05 MB دانلود
9 STD رامين سيديان 239.12 kB دانلود
10 Contraception رامين سيديان 240.20 kB دانلود
11 Contraception1 رامين سيديان 100.99 kB دانلود
12 Clomifene رامين سيديان 439.27 kB دانلود
13 Microcytic anemia رامين سيديان 244.68 kB دانلود
14 Iron Deficicency Anemia in pregnancy رامين سيديان 104.79 kB دانلود
15 Osteoporosis رامين سيديان 357.50 kB دانلود
16 Osteoporosis 1 رامين سيديان 1.44 MB دانلود
17 Analgesics رامين سيديان 141.50 kB دانلود
18 HCG رامين سيديان 170.05 kB دانلود
19 HMG رامين سيديان ----
20 Dosage forms and calculations دکتر ساسان زائری 526.00 kB دانلود
21 Thyroid and Antithyroid Drugs دکتر ساسان زائری 125.05 kB دانلود
22 AntiDiabetic Drugs دکتر ساسان زائری 129.20 kB دانلود
23 Drugs to Treat Infertility and PMS دکتر ساسان زائری 134.92 kB دانلود
24 Drugs to Treat endometriosis, AUB and PCOS دکتر ساسان زائری 119.82 kB دانلود
25 Contraceptive Drugs دکتر ساسان زائری 349.01 kB دانلود
26 Medication Abortion دکتر ساسان زائری 375.50 kB دانلود
27 prescription writing دکتر ساسان زائری 3.12 MB دانلود
28 طرح درس دکتر ساسان زائری 82.08 kB دانلود
29 داروشناسی مامایی ناپیوسته رامين سيديان 112.40 kB دانلود
30 ANTIBIOTICS (2) AND (3) دکتر ساسان زائری 188.20 kB دانلود
1
      
< >