ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.زبان تخصصی

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۳۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 زبان تخصصی دکتر مريم رواني پور 110/50 kB دانلود
2 زبان تخصصی دکتر روانی پور نیمسال اول 99-98 دکتر مريم رواني پور 110/50 kB دانلود
1
      
< >