ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.فیزیولوژی (پرستاری)

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۱۱۵


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 کوئیز فیزیولوژی سلول پرستاری دکتر زهرا صداقت 9/69 kB دانلود
2 کوئیز فیزیولوژی سلول هوشبری 95 دکتر زهرا صداقت 8/68 kB دانلود
3 نمرات کوئیز فیزیولوژی سلول پرستاری ورودی 98 دکتر مهدي صادقي 11/26 kB دانلود
1
      
< >