ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.روش ها و فنون تدریس

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۸۷


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 اسلایدهای روشها و فنون تدریس محمدرضا يزدانخواه فرد 587/42 kB دانلود
2 طرح درس روشها و فنون تدریس93-92 محمدرضا يزدانخواه فرد 93/00 kB دانلود
1
      
< >