ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.اصول مدیریت خدمات پرستاری

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۳۲۰


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس مدیریت پرستاری و کاربرد آن مقطع کارشناسی دکتر مسعود بحريني 33/78 kB دانلود
2 طرح دوره (Course Plan) درس مدیریت پرستاری مقطع کارشناسی دکتر مسعود بحريني 38/30 kB دانلود
3 نظریه های مدیریت دکتر مسعود بحريني 210/36 kB دانلود
4 مفاهیم مدیریت دکتر مسعود بحريني 160/59 kB دانلود
5 نظریه ها و مبانی مدیریت پرستاری دکتر مسعود بحريني 574/00 kB دانلود
6 برنامه ریزی دکتر شهناز پولادي 1/83 MB دانلود
7 سازماندهی دکتر شهناز پولادي 1/18 MB دانلود
8 تصمیم گیری دکتر شهناز پولادي 890/00 kB دانلود
9 تامین نیروی انسانی دکتر مسعود بحريني 92/81 kB دانلود
10 ارزشیابی دکتر مسعود بحريني 145/93 kB دانلود
11 اصول اقدامات انضباطی دکتر مسعود بحريني 330/52 kB دانلود
12 هدایت و رهبری دکتر شهناز پولادي 194/50 kB دانلود
13 مبحث مدیریت گروه آقای مختاری دکتر شهناز پولادي 409/29 kB دانلود
14 طرح درس مدیریت پرستاری نیمسال 2/1395 دکتر مسعود بحريني 30/06 kB دانلود
15 طرح درس اصول مدیرت خدمات پرستاری کارشناسی نیم سال دوم 97-98 دکتر شهناز پولادي 25/03 kB دانلود
16 طرح دوره مدیریت پرستاری کارشناسی نیم سال دوم 99-98 دکتر شهناز پولادي 39/14 kB دانلود
1
      
< >