ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.



پرستاری بهداشت روان

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 



تعداد بازدید:   ۳


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس پرستاری بهداشت روان یک دکتر مسعود بحريني 103/50 kB دانلود
2 اسلاید مهارت های ارتباطی دکتر مسعود بحريني 67/50 kB دانلود
3 اسلاید ارتباط بین فردی دکتر مسعود بحريني 428/78 kB دانلود
4 interaction card دکتر مسعود بحريني 255/31 kB دانلود
5 طرح درس پرستاری بهداشت روان شکوفه زارعی 110/50 kB دانلود
6 بهداشت روان شکوفه زارعی 640/50 kB دانلود
7 تاریخچه روانپرستاری شکوفه زارعی 1/98 MB دانلود
8 محیط درمانی شکوفه زارعی 277/50 kB دانلود
9 خودپنداره شکوفه زارعی 1/16 MB دانلود
10 انسان و نیازهای او شکوفه زارعی 222/95 kB دانلود
11 کارگاه فارموکولوژی روان شکوفه زارعی 4/35 MB دانلود
12 ارتباط درمانی شکوفه زارعی 2/03 MB دانلود
13 مدیریت استرس شکوفه زارعی 720/43 kB دانلود
14 بحران شکوفه زارعی 176/70 kB دانلود
15 علت بیماریهای روان شکوفه زارعی 520/12 kB دانلود
16 فرایند پرستاری شکوفه زارعی 379/00 kB دانلود
17 علائم و نشانه ها شکوفه زارعی 2/24 MB دانلود
1
      
< >