ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.روانشناسی فردی و اجتماعی

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۴۱۷


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 اسلاید اصول یادگیری دکتر مسعود بحريني 186/50 kB دانلود
2 اسلاید اصول روانشناسی کلیات دکتر مسعود بحريني 177/94 kB دانلود
3 اسلاید تفاوت های مرد و زن دکتر مسعود بحريني 3/11 MB دانلود
4 اسلاید حافظه دکتر مسعود بحريني 100/00 kB دانلود
5 اسلاید مکانیزم های دفاعی دکتر مسعود بحريني 445/50 kB دانلود
6 اسلاید مکاتب روانشناسی دکتر مسعود بحريني 5/21 MB دانلود
7 اسلاید استرس دکتر مسعود بحريني 341/50 kB دانلود
8 اسلاید انگیزش دکتر مسعود بحريني 1/82 MB دانلود
9 اسلاید شخصیت دکتر مسعود بحريني 417/00 kB دانلود
10 اسلاید هوش دکتر مسعود بحريني 1/20 MB دانلود
11 طرح درس روانشناسی فردی و اجتماعی شکوفه زارعی 126/50 kB دانلود
12 تاریخچه روانشناسی شکوفه زارعی 445/57 kB دانلود
13 اساس زیست شناختی رفتار شکوفه زارعی 624/50 kB دانلود
14 طرح درس روانشناسی نیمسال 2/1395 دکتر مسعود بحريني 108/00 kB دانلود
15 طرح دوره درس روانشناسی پرستاری نیسمال 2/1395 دکتر مسعود بحريني 73/50 kB دانلود
1
      
< >