ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.آناتومی (ناپیوسته)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۸۳۶


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 upper limb دكتر ماريا ظهيري 15.20 MB دانلود
2 lower limb دكتر ماريا ظهيري 23.31 MB دانلود
3 head & neck1 دكتر ماريا ظهيري 10.13 MB دانلود
4 head & neck2 دكتر ماريا ظهيري 1.52 MB دانلود
5 head &neck 3 دكتر ماريا ظهيري 1.29 MB دانلود
6 eye دكتر ماريا ظهيري 1.31 MB دانلود
7 ear دكتر ماريا ظهيري 908.75 kB دانلود
8 respiratory system دكتر ماريا ظهيري 997.62 kB دانلود
9 heart دكتر ماريا ظهيري 5.44 MB دانلود
10 digestive system دكتر ماريا ظهيري 19.93 MB دانلود
11 UG1 دكتر ماريا ظهيري 6.19 MB دانلود
12 نتایج هر سه کوییز دكتر ماريا ظهيري 10.61 kB دانلود
13 tarhe dars دكتر ماريا ظهيري 159.73 kB دانلود
14 chart دكتر ماريا ظهيري 154.21 kB دانلود
15 UG2 دكتر ماريا ظهيري 4.40 MB دانلود
16 nervous system دكتر ماريا ظهيري 11.30 MB دانلود
17 نتایج کتبی از 15 نمره دكتر ماريا ظهيري 84.24 kB دانلود
1
      
< >