ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.آناتومی (ناپیوسته)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۸۵


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 upper limb دكتر ماريا ظهيري 15/20 MB دانلود
2 lower limb دكتر ماريا ظهيري 23/31 MB دانلود
3 head & neck1 دكتر ماريا ظهيري 10/13 MB دانلود
4 head & neck2 دكتر ماريا ظهيري 1/52 MB دانلود
5 head &neck 3 دكتر ماريا ظهيري 1/29 MB دانلود
6 eye دكتر ماريا ظهيري 1/31 MB دانلود
7 ear دكتر ماريا ظهيري 908/75 kB دانلود
8 respiratory system دكتر ماريا ظهيري 997/62 kB دانلود
9 heart دكتر ماريا ظهيري 5/44 MB دانلود
10 digestive system دكتر ماريا ظهيري 19/93 MB دانلود
11 UG1 دكتر ماريا ظهيري 6/19 MB دانلود
12 نتایج هر سه کوییز دكتر ماريا ظهيري 10/61 kB دانلود
13 tarhe dars دكتر ماريا ظهيري 159/73 kB دانلود
14 chart دكتر ماريا ظهيري 154/21 kB دانلود
15 UG2 دكتر ماريا ظهيري 4/40 MB دانلود
16 nervous system دكتر ماريا ظهيري 11/30 MB دانلود
17 نتایج کتبی از 15 نمره دكتر ماريا ظهيري 84/24 kB دانلود
1
      
< >