ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.بیماری های زنان

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۶۸


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس زنان پیوسته طيبه غريبي 63/50 kB دانلود
2 طرح درس بیماری های زنان ناپیوسته طيبه غريبي 25/66 kB دانلود
3 طرح درس بیماریهای زنان فاطمه مالچی 39/53 kB دانلود
4 طرح درس بیماریهای زنان فاطمه مالچی 35/89 kB دانلود
1
      
< >