ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.فیزیولوژی (مامایی ناپیوسته)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۹۸۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 برنامه درسی فیزیولوژی مامایی ناپیوسته دکتر زهرا اكبري 21.70 kB دانلود
2 درسنامه اعصاب دکتر زهرا اكبري 2.04 MB دانلود
3 درسنامه سیستم اوتونوم دکتر زهرا اكبري 1.21 MB دانلود
4 اسلایدهای اوتونوم دکتر زهرا اكبري 1.92 MB دانلود
5 مقدمه فیزیولوژی غدد (لیسانس) دکتر زهرا صداقت 2.07 MB دانلود
6 سیستم تولید مثل ماده دکتر زهرا صداقت 3.30 MB دانلود
7 سیستم تولید مثل نر دکتر زهرا صداقت 1.97 MB دانلود
8 غده آدرنال دکتر زهرا صداقت 2.97 MB دانلود
9 غده تیروئید دکتر زهرا صداقت 1.60 MB دانلود
10 هورمون رشد دکتر زهرا صداقت 10.00 MB دانلود
11 محور هیپوتالاموس-هیپوفیز و هورمون های هیپوفیز خلفی دکتر زهرا صداقت 4.35 MB دانلود
12 cbc دکتر زهرا صداقت 482.96 kB دانلود
13 کوئیز دندانپزشکی 92 دکتر زهرا صداقت 12.19 kB دانلود
14 کوئیز فیزیولوژی پرستاری 93 دکتر زهرا صداقت 11.19 kB دانلود
15 کوئیز فیزیولوژی پرستاری 93 دکتر زهرا صداقت 11.19 kB دانلود
16 کوئیز مامایی 93 دکتر زهرا صداقت 10.84 kB دانلود
17 فیزیولوژی مامایی ناپیوسته 94 دکتر خليل پورخليلي ----
18 کوئیز فیزیولوژی کلیه اتاق عمل 95 دکتر زهرا صداقت 8.50 kB دانلود
1
      
< >