ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.انگل شناسی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1/5
 تعداد بازدید:   ۹۵


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس سلیمان خرمی 92/50 kB دانلود
2 طرح درس تئوری قارچ شناسی رشته پرستاری دکتر بهرام احمدی 25/01 kB دانلود
3 طرح درس عملی قارچ شناسی رشته پرستاری دکتر بهرام احمدی 64/50 kB دانلود
4 تك ياخته هاي خوني دکتر مرادعلي فولادوند 366/27 kB دانلود
5 سستودها دکتر مرادعلي فولادوند 497/70 kB دانلود
6 مقدمه انگل شناسی پزشكي دکتر مرادعلي فولادوند 266/01 kB دانلود
7 تینا ساژیناتا دکتر مرادعلي فولادوند 952/50 kB دانلود
8 تینا سولیوم دکتر مرادعلي فولادوند 513/50 kB دانلود
9 دیفیلوبوتریوم لاتوم دکتر مرادعلي فولادوند 628/50 kB دانلود
10 سیستی سرکوزیس دکتر مرادعلي فولادوند 543/50 kB دانلود
11 هیداتیدوز دکتر مرادعلي فولادوند 1/05 MB دانلود
12 هیمنولپیس نانا دکتر مرادعلي فولادوند 772/50 kB دانلود
13 Leishmaniasis دکتر مرادعلي فولادوند 959/00 kB دانلود
14 Malaria دکتر مرادعلي فولادوند 2/08 MB دانلود
15 Toxoplasmosis دکتر مرادعلي فولادوند 984/00 kB دانلود
1
      
< >