ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.پرستاری بیماری های روان

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱۷


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس پرستاری بهداشت روان 2 دکتر مسعود بحريني 124/50 kB دانلود
2 اسلاید مداخله در بحران دکتر مسعود بحريني 52/50 kB دانلود
3 اسلاید رابطه درمانی پرستار بیمار دکتر مسعود بحريني 734/00 kB دانلود
4 اسلاید اختلال شخصیت دکتر مسعود بحريني 530/00 kB دانلود
5 اسلاید کلی اختلالات روانی دکتر مسعود بحريني 402/50 kB دانلود
6 اسلاید اسکیزوفرنیا دکتر مسعود بحريني 454/00 kB دانلود
7 جزوه پرستاری روانی 2 دکتر مسعود بحريني 516/50 kB دانلود
8 اسلاید ترمینولوژی روانپرستاری دکتر مسعود بحريني 978/50 kB دانلود
9 اسلاید مراقبت از بیمار اختلال اضطرابی دکتر مسعود بحريني 435/50 kB دانلود
10 best practice relationship دکتر مسعود بحريني 4/86 MB دانلود
11 best practice guidline restrain دکتر مسعود بحريني 422/48 kB دانلود
12 insight in schizophrenai دکتر مسعود بحريني 111/90 kB دانلود
13 mood disorders دکتر مسعود بحريني 1/96 MB دانلود
14 Menta Status Examination دکتر مسعود بحريني 730/00 kB دانلود
15 طرح درس بهداشت روان 2 شکوفه زارعی 135/00 kB دانلود
16 طبقه بندی در روانپزشکی شکوفه زارعی 1,015/00 kB دانلود
17 اسکیزوفرنیا شکوفه زارعی 2/17 MB دانلود
18 اختلالات خلقی شکوفه زارعی 823/67 kB دانلود
19 اختلالات اضطرابی شکوفه زارعی 1/29 MB دانلود
20 اختلالات شبه جسمی شکوفه زارعی 471/30 kB دانلود
21 اختلالات تجزیه ای شکوفه زارعی 374/88 kB دانلود
22 اختلالات شخصیتی شکوفه زارعی 1/31 MB دانلود
23 اختلالات شناختی شکوفه زارعی 304/28 kB دانلود
24 فوریت های روانپزشکی شکوفه زارعی 1/16 MB دانلود
25 ECT شکوفه زارعی 604/00 kB دانلود
26 داروهای اعصاب و روان 1 شکوفه زارعی 3/02 MB دانلود
27 داروهای اعصاب و روان 2 شکوفه زارعی 326/00 kB دانلود
1
      
< >