ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.پرستاری در بحران و فوریتها

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱۴۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 پرستاری در بحران و فوریت ها دکتر حكيمه واحدپرست 71/00 kB دانلود
2 پرستاری در بحران و فوریت ها فاطمه حاجي نژاد 20/27 kB دانلود
3 پرستاری در بحران و فوریت ها فرخنده مهبودي 74/00 kB دانلود
4 جدول زمانبندی ارائه کلاس فرخنده مهبودي 14/26 kB دانلود
1
      
< >