ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.تمرین تدریس

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۷۸


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 تمرین تدریس محمدرضا يزدانخواه فرد 71/00 kB دانلود
2 تمرین تدریس دکتر مريم رواني پور 27/32 kB دانلود
1
      
< >