ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱۰


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 نظریه ها و الگوهای روانپرستاری و کاربرد آن دکتر مسعود بحريني 86/50 kB دانلود
2 طرح درس نظریه های روانپرستاری دکتر مسعود بحريني 67/00 kB دانلود
3 نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری(مبانی) دکتر شهناز پولادي 260/55 kB دانلود
4 نظریه هاو کاربرد آن در پرستاری ( مدل کالیستا روی) دکتر شهناز پولادي 424/11 kB دانلود
5 طب مکمل جلسه دوم نیمسالد دوم 97-98 دکتر شهناز پولادي 59/73 kB دانلود
6 طرح درس نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری دکتر شهناز پولادي 134/00 kB دانلود
1
      
< >