ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 نظریه ها و الگوهای روانپرستاری و کاربرد آن دکتر مسعود بحريني 86/50 kB دانلود
2 طرح درس نظریه های روانپرستاری دکتر مسعود بحريني 67/00 kB دانلود
3 طرح درس نظریه ها وکاربرد آن در پرستاری دکتر شهناز پولادي 82/50 kB دانلود
4 مبحث نظریه ها و کابرد آن در پرستاری دکتر شهناز پولادي 250/06 kB دانلود
1
      
< >