ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱۰۹۸


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 نظریه ها و الگوهای روانپرستاری و کاربرد آن مسعود بحريني 86.50 kB دانلود
2 طرح درس نظریه های روانپرستاری مسعود بحريني 67.00 kB دانلود
3 طرح درس نظریه ها وکاربرد آن در پرستاری شهناز پولادي 82.50 kB دانلود
4 مبحث نظریه ها و کابرد آن در پرستاری شهناز پولادي 250.06 kB دانلود
1
      
< >