ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.طرح و برنامه ریزی درسی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۸۴


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح و برنامه ریزی درسی محمدرضا يزدانخواه فرد 91/50 kB دانلود
2 طرح و برنامه ریزی درسی 92 دکتر فائزه جهان پور 73/00 kB دانلود
3 طرح درس طرح و برنامه ریزی درسی دکتر فائزه جهان پور 73/00 kB دانلود
1
      
< >