مامایی

1

2 خرداد 1396
برگزاری سمینار مراقبت های طبی، پرستاری و مامایی در دیابت

 

31 شهريور 1394
اساتید مشاور گروه های پرستاری و مامایی- سال تحصیلی 95-94

 

16 فروردين 1394
رسالت
رسالت دانشکده پرستاری و مامایی...

 

16 فروردين 1394
تعاریف
تعاريف: تعاريف زير در آيين نامه هاي كليه مقاطع مختلف تحصيلي به صورت يكسان پذيرفته شده و حسب مقطع مربوط مورد استناد مي باشد و جز لاينفك آيين نامه ها بوده و هر نوع تغيير و تفسير مغاير با آن مجاز نيست.

 

15 فروردين 1394
تاریخچه دانشکده پرستاری و مامایی

 
1
< >