شورای تحصیلات تکمیلی

1394/7/21 0:0

شورای تحصیلات تکمیلی:
اعضای شورا:
 سرکار خانم دکتر شهناز پولادی: ریاست دانشکده
سرکار خانم طیبه غریبی: معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده
سرکار خانم دکتر مریم روانی پور: مدیر تحصیلات تکمیلی
سرکار خانم دکتر فائزه جهان پور: عضو هیئت علمی
سرکار خانم شرافت اکابریان: عضو هیئت علمی
جناب آقای دکتر مسعود بحرینی: عضو هیئت علمی
جناب آقای شریف شریفی: عضو هیئت علمی
شرح وظایف:
  • تصویب عناوین و طرح پیشنهادی پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد
  • تایید اساتید راهنما و مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد
  • تایید اعضاء هیات داوران برای شرکت در جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
  • بررسی و پیشنهاد تاسیس رشته و دوره های تکمیلی جدید به دانشگاه
  • برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره های تحصیلات تکمیلی و ارائه آن به دانشگاه
  • بررسی و اظهار نظر درباره مسائل ارجاع شده به شورا
  • طرح و رسیدگی به مشکلات پژوهشی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد

کلمات کلیدی:
تحصیلات.تکمیلی     اعضاء     وظایف     شورا    
تعداد بازدید:   ۱۸۷

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >