مدیر تحصیلات تکمیلی

1394/7/21 0:0

مدیر تحصیلات تکمیلی: سرکار خانم دکتر روانی پور
تحصیلات: دکترای پرستاری
شرح و ظایف:
  • نظارت بر نحوه اجرای برنامه های درسی و دیگر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد
  • تدوین و پیشنهاد برنامه های مختلف آموزشی در دوره های کارشناسی ارشد بر اساس برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی
  • تعیین دروس کمبود و جبرانی در مقطع کارشناسی ارشد
  • بررسی کیفیت آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشکده و بررسی کیفیت آموزش اساتید در این دوره ها
  • نظارت بر مراحل اجرایی پایان نامه ها ی دوره های کارشناسی ارشد
  • نظارت بر گزارش مکتوب هر 3 ماه پیشرفت کار پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد
  • برگزاری جلسات منظم شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
  • برنامه ریزی موثر جهت شرکت دانشجویان در فعالیتهای گروههای آموزشی

کلمات کلیدی:
تحصیلات.تکمیلی     مدیر     شرح.وظایف    
تعداد بازدید:   ۶۶

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >