اساتید مشاور گروه های پرستاری و مامایی- سال تحصیلی 95-94

1394/6/31 0:0

 

 

اساتید مشاور گروه مامائی
مامایی ورودی نیمسال اول 95-1394


9411121 – 9411101 خانم طاهره غریبی


مامایی ورودی نیمسال اول 94-1393


9311126 - 9311101 خانم مالچی


مامایی ورودی نیمسال اول 93-1392


9211134 - 9211101 خانم افراسیابی


مامایی ورودی نیمسال اول 92-1391


9111130-9111101 خانم طیبه غریبی


مامایی ناپیوسته ورودی نیمسال دوم 93-1392


9221431- 9221401 خانم اکابریان


مامایی ناپیوسته ورودی نیمسال دوم 94-1393


9321434 -9321401 خانم ربیعی
اساتید مشاور گروه پرستاری

 


پرستاری ورودی نیمسال اول 95-1394

9411046 - 9411001 خانم مهبودی

پرستاری ورودی نیمسال اول 94-1393

9311040 - 9311001 خانم حاجی نژاد

پرستاری ورودی نیمسال اول 93-1392

9211015 - 9211001 آقای شریفی

9211051 - 9211016 خانم حسین نژاد

پرستاری ورودی نیمسال اول 92-1391

9111015-9111040 خانم محمدی

 

کلمات کلیدی:
مشاور     اساتید     پرستاری     مامایی    
تعداد بازدید:   ۲۱۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >