حق با کیست؟

1391/12/20 0:0
به نظر شما در هنگام انتخاب روش درمانی و مراقبتی حق تصمیم گیری با چه کسی است؟پزشک ، پرستار ، تیم درمانی یا بیمار؟...

 

 

حق با کیست؟
 
به نظر شما در هنگام انتخاب روش درمانی و مراقبتی حق تصمیم گیری با چه کسی است؟ پزشک، پرستار، تیم درمانی یا بیمار؟
اصول اخلاق حرفه ای این حق اختیار را برای بیمار قائل شده است و این بدین معناست که بیمار حق انتخاب درمان و همچنین حق امتناع از دریافت درمانها را دارد. بیمار حق دارد که  اطلاعات صحیحی در مورد بیماری و روش درمانی خود دریافت نماید تا با استفاده از آنها روش درمانی مناسب خودش راانتخاب کند.
 سایر اصول اخلاق حرفه ای شامل اصل احترام به انسان، عدم ایجاد آسیب و صدمه به فرد، رازداری، نیکوکاری، عدالت وصداقت می باشند. پرستار همواره بعنوان حامی بیمار محسوب شده و ملزم به پیگیری درمان و مراقبت اوست. علاوه براین پرستار مدافع حقوق بیمار در حوزه بهداشتی و درمانی می باشد.
پرستار با احساس مسئولیت و جوابگویی در مقابل قانون و مقررات مراقبت لازم از بیماررا بعمل می آورد. مراقبتی که سرشار از شفقت و مهربانی، صلاحیت و شایستگی، اعتماد و اطمینان، وجدان و تعهد است.                            
پرستاری از نظر دین و قرآن نیز دارای ارزش معنوی بالائیست.  خستگی ناشی از کار سخت و زحمت کشیده شده برای فراهم سازی آسایش بیمار و آرامش خانواده او با یک لبخند بیمار فراموش می شود .
 
دکتر فائزه جهان پور ـ عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر


   
تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >